Αγαπημένη μου Ελλάδα / My beloved Greece,

Day 5,735, 23:05 Published in Greece Greece by alioth

Σκεφτόμουν να γράψω ένα άρθρο εδώ και καιρό. Επειδή δεν είμαι καλή αρθρογράφος, δεν μου είναι εύκολο. Βοηθάει το ότι ήμουν Ελλάδα για λίγες μέρες - ξανά - για πολλοστή φορά. Δεν τις μετράω πια, βρίσκομαι εδώ / εκεί σχεδόν κάθε 4 μήνες.

Γιατί σκέφτομαι να γράψω αυτό το άρθρο; Στα τέλη Αυγούστου, θα είναι 4 χρόνια από’ όταν μου ζητήθηκε να γίνω e-Ελληνίδα και να βοηθήσω τη χώρα. Αν και βοηθάω την Ελλάδα εδώ και πολύ καιρό στο παιχνίδι όσο παίζω. Όλα ξεκίνησαν στα μέσα Μαΐου 2017.

Στην πραγματικότητα, όλα ξεκίνησαν πολύ, πολύ πιο πριν. Το 1990, ήρθα στην Ελλάδα για πάνω από ένα μήνα με τον αδελφό μου και τους φίλους του και ταξιδεύαμε τριγύρω, ανεβήκαμε επίσης στο Μύτικα.

Δεν γεννήθηκα στην Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα γεννήθηκε στην καρδιά μου.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καταλαβαίνω τι γίνεται και γιατί. Και γι’ αυτό χρειάζεται να γνωρίζω την πραγματική ιστορία και πολιτισμό. Γι’ αυτό εδώ και αρκετό καιρό μελετάω αυτή τη γλώσσα με έναν γηγενή δάσκαλο. 1+1 ώρα όλα σε ένα. Ιστορία, πολιτισμός, μυθολογία, καθημερινά γεγονότα, όλα σε ένα. Κάθε Σάββατο πρωί. Οι καλύτερες 2 ώρες της εβδομάδας.
Ξέρω ότι γράφω λίγο στα Ελληνικά, αλλά δεν μου αρέσει να κάνω λάθη, προτιμώ να γράφω μόνο όταν είμαι απόλυτα σίγουρη 🙂 Έτσι είναι

Δεν ξέρω πόσο καλό είναι ή όχι, αλλά γι’ αυτό έμεινα γιατί αγαπώ την χώρα τόσο πολύ. Και στο παιχνίδι, η καρδιά μου ματώνει αν δεν υπάρχει μπλε στον χάρτη.

Όποιος με γνωρίζει στην πραγματική ζωή και στο παιχνίδι, ξέρει ότι αν είναι απαραίτητο, μπορεί πάντα να βασίζεται πάνω μου. Καθώς τα πράγματα χειροτέρευαν στο παιχνίδι, δεν παραιτήθηκα, όχι, η χώρα πρέπει κάπως να επιβιώσει, η καρδιά μου δεν με άφηνε.

Πολλές φορές σκεφτόμουν ότι τελείωσα, είναι πολύ δύσκολο να μην είσαι γηγενής παίκτης να είμαι ειλικρινής παιδιά… αλλά πάντα κάποιες ωραίες αναμνήσεις στο μυαλό, συναισθήματα όπως την περίοδο των Χριστουγέννων το 2019 στην Αθήνα όπου τα πάντα είναι σαν να περπατάω στο σπίτι…και ευτυχώς έχω πολλές παρόμοιες στιγμές. Μπορείτε να με πείτε συναισθηματική αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Οπότε συνεχίζω να παίζω για την χώρα όπου γεννήθηκε στην καρδιά μου και για τους φίλους που μου έδωσε αυτό το παιχνίδι. Είμαι επίσης τυχερή όπου έχω πολλούς και πολλοί από αυτούς τους γνωρίζω στην πραγματική ζωή επίσης. Νιώθω άσχημα εάν δεν το κάνω αυτό.

Αισθάνομαι πάντα άσχημα όταν η Ελλάδα δεν είναι στον χάρτη. Το οποίο δυστυχώς έγινε πριν λίγες εβδομάδες. Κάποιες χώρες από την αντίπαλη πλευρά είναι αποφασισμένες να μας σβήσουν και κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν.
Μας άφησαν να αποδράσουμε στην αρχή της εβδομάδας. Αλλά αυτό απαιτούσε επίσης να κερδίσουμε χρόνο. Αυτό ήταν εφικτό μόνο με δικτατορία, - αυτό είναι στους μηχανισμούς του παιχνιδιού, επίσης μόνο ο δικτάτορας μπορεί να προτείνει νόμους όταν η χώρα είναι σβησμένη ή δεν έχει βουλή - για να συγκρατήσουμε την επίθεση του εχθρού μέχρι να προσγειωθούμε με ασφάλεια. Ευχαριστώ για την υποστήριξη που πήρα από πολλούς από εσάς.

1. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον στην Συμμαχία, όπου ελπίζω αυτό τον μήνα να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας και να σκεφτείτε για την αγαπημένη μας χώρα. Οποιεσδήποτε αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο μετά από συζήτηση. Οι διαχειριστές δεν κάνουν τίποτα για το παιχνίδι και προστατεύουν τους απατεώνες, έτσι έχουμε ήδη χάσει αρκετούς παίκτες.
2. Λίγοι έμειναν που καίνε συνέχεια, αλλά δεν θα είναι για πάντα. Όποιος πολεμά σε σοβαρή μάχη για την e-Ελλάδα μας, θα χρειάζεται βοήθεια. Ο Precious Box είχε ετοιμάσει σχέδιο - σχετικά με παραγωγή όπλων και πως να βοηθηθούν οι μαχητές μας στον αέρα - μερικές εβδομάδες πριν και συζητήθηκε το θέμα στην βουλή για το πως θα μπορούσε να υλοποιηθεί… όποιος ήταν εκεί το ξέρει.

Η e-Ελλάδα πρέπει να μείνει ζωντανή, γνωρίζω ότι είναι καλοκαίρι τώρα, αλλά η χώρα μας χρειάζεται περισσότερους ενεργούς ανθρώπους, όχι απλά λογαριασμούς. Αυτή ήταν πάντα η πρόθεσή μου.

Η e-Ελλάδα πρέπει να μείνει ζωντανή, γνωρίζω ότι είναι καλοκαίρι τώρα, αλλά η χώρα μας χρειάζεται περισσότερους ενεργούς ανθρώπους, όχι απλά λογαριασμούς. Αυτή ήταν πάντα η πρόθεσή μου.
I've been thinking about writing an article for a while. Since I'm not a good writer, it's not easy. It helps that I was in Greece a few days ago - again - for the umpteenth time. I don't even count anymore, I'm here / there almost every 4 months.
Why am I even thinking about writing? At the end of August, it will be 4 years since I was asked to be an e-Greek and help the country. Although I've been helping Greece for a long time in my game. It all started in mid-May 2017.
In reality, it all started much, much earlier. In 1990, I was in Greece for more than 1 month with my brother and his friends and traveled around, we also climbed the Mytikas.

I was not born in Greece, but Greece was born in my heart.

As you can imagine, it's not easy. I need to understand what is happening and why. And for that I need to know the real history and culture. That is why I have been studying this language with a native teacher for some time now. 1+1 hour all in one. history, culture, mythology, daily events, all in one. Every Saturday morning. Best 2 hours a week.
I know I write little in Greek, but I don't like to make mistakes, I prefer only when I know for sure 🙂 That's it.

I don't know how good it is or not, but that's why I stayed because I love the country so much. And in the game, my heart bleeds if there is no blue on the map.

Anyone who knows me RL and in-game, knows that if necessary, you can always count on me. As things turned bad in the game, I didn't quit, no, the country has to survive somehow, I can't leave, my heart won't let me.

Many times I thought I finished, it is very hard to be a non native player tbh guys… but always some nice memories to my mind, feelings like in Christmas time in 2019 in Athens that everything is like I was just walking at home…and fortunately i have so many similar moments. You can call me sentimental but this is the truth.
So I continue playing for the country that was born in my heart and for friends what this game gave me. I'm also lucky that I have many and many of them I know in RL too. I feel bad if I don't do this.

I always feel bad when Greece is not on the map. Which unfortunately happened a few weeks ago. Some countries from the opposing side are determined to wipe us and are doing everything they can to do so.
They let us escape at the beginning of this week. But this also required us to earn time. This was only possible with a dictatorship, - this is game mechanics, also only a dictator can propose laws when the country is wiped or doesn't have congress - to hold back the enemy's attack until we landed safely. Thank you for the support I got from many of you guys.

1. Also need to think about our future in the Alliance. I hope after this month you will answer our questions guys and will think about our lovely country. Any changes can happen only after a discussion. Admins do nothing for the game and protect the cheaters, sowe already lost too many ppl.

2. Only a few stayed around, who burn continuously but it is not infinite. Who fight in a serious war for our eGreece, will need help. Precious Box made some plans - about weapon production and how to help our air fighters - some weeks ago and talked in the congress about how we could do it… those who are there know it.

e-Greece needs to stay alive, I know this is summer but our country needs more active ppl. This is like always was my intent.