Върхът....

Day 5,714, 02:26 Published in Bulgaria Serbia by M E R L l N

Преди 89 сексът БЕШЕ БЕЗ ПАРИ.
След 89 сексът е с ПАРИ.

АМИН ДЪ ГО ИБА