(Само Србија) Велика победничка подела члановима

Day 5,620, 00:00 Published in Serbia Serbia by Zmajeviti.


Поштовани грађани,

Наша странка је са великим задовољством освојила победу на конгресним изборима, а наши предани чланови су били кључни за наш успех. Као знак наше захвалности и циља да пружимо подршку нашим члановима, руководство странке је одлучило да дарује богату донацију. Надамо се да ће ова донација помоћи нашим члановима да наставе да раде за остварење наших заједничких циљева и да ће бити корисна за њихове потребе. Желимо да се још једном захвалимо нашим члановима на преданости и ангажману у раду наше странке.
1. Токен Пакет ХS
2. 100000 РСД
3. 50000 РСД
4. 30000 РСД
5. 15000 РСД
Осаталим учесницима по 35 q7 оружја

Извлачење ће бити одрађено помоћу сајта wheelofnames или како га ми зовемо “Златни Точак Среће”. Првих 5 извучених ће добити горе наведене награде, док сви остали по 35 q7 оружја.


Услови су:

1. Да сте члан Само Србије, а ако нисте можете се учланити ОВДЕ

2. Да дате глас овом чланку, како би га што више људи видело.

3. Да разгласите чланак (дате шаут)!

4.да у чланку оставите коментар: "Све је пролазно Само Србија је вечна!"


Свако ко жели да се пријави може то учинити до најкасније 06.05 увече. У недељу 07.05 биће извлачење првих 5 добитника, док ће остали пријављени добити пo 35 q7 оружја.

Напомена:
Због могућих прелетачевића, новим члановима биће извршена подела на сам дан конгресних избора 25.05.
И овог пута, као и до сада странка "Само Србија" оставља вам и могућност да уместо, тенкића добијете хлеб. Наиме доста младих играча углавном пуца у Ваздушним рундама без оружја (ракете су прескупе) тако да је Главни Одбор странке одлучио да остави могућност за поделу хлеба у висини од 3200 РСД.Подсећамо вас да је у току и ВЕЛИКА ВАСКРШЊА подела где частимо све постојеће и нове чланове са 30000 РСД. Детаљније о томе можете прочитати ОВДЕ.

Још једном са поносом објављујемо да смо успоставили дневну поделу тенкова и хлеба на нашем партијском зиду и охрабрујемо све да то погледају. Ако сте довољно брзи да будете међу првих 10 играча, можете зарадити до 10-15 тенкова, или 500 здравствених јединица за првих 10 играча који одговоре на објаву. Такође, успоставили смо наградну игру на недељном нивоу где извлачимо 5 срећних добитника. Ово је мали гест да покажемо нашу захвалност за лојалност и посвећеност наших чланова и навијача. У ту сврху, последње 4 недење потрошено је преко 320.000 РСД.
Уколико вам је потребан савет или било каква помоћ у игри, увек можете да се обратите неком из врха странке, ми смо увек ту да помогнемо, без обзира да ли сте наш члан или не.

Извршни одбор
Само СрбијеЗа разглас - шаут:

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩*۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
[Само Србија] Велика победничка подела члановима

https://www.erepublik.com/en/article/-1344-2765644
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩*۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

English version:

Dear citizens,

Our party was very pleased to win the congressional elections, and our dedicated members were the key to our success. As a sign of our gratitude and aim to provide support to our members, the party leadership has decided to make a generous donation. We hope that this donation will help our members continue to work towards our common goals and will be useful for their needs. We want to thank our members once again for their commitment and engagement in the work of our party.

Token Pack XS
100000 RSD
50000 RSD
30000 RSD
15000 RSD
35 q7 weapons each to the other participants

The drawing will be done using the site wheelofnames or as we call it "Golden Wheel of Fortune"
The first 5 drawn will receive the above prizes, while everyone else will receive 35 q7 weapons each.

The conditions are:

1. That you are a member of Samo Srbija, and if you are not, you can join HERE

2. To give vote to this article, so that as many people as possible can see it.

3. To publicize the article on friends wall!

4. to leave a comment in the article: "Everything is transient. Only Serbia is eternal!"


Anyone who wants to register can do so until 06.05 in the evening at the latest. On Sunday 07.05, the first 5 winners will be drawn, while the rest of the applicants will receive 35 q7 weapons each.

Note:
Due to possible that player join and leave after take gift, to the new members will be distributed gifts on the day of the congressional elections itself, 25.05.

We remind you that the BIG EASTER distribution is underway, where we give donations to all existing and new members 30000 RSD. You can read more about it HERE.

if you need advice or any help in the game, you can always contact someone from the top of the party, we are always here to help, regardless of whether you are our member or not.

Executive Board
Only Serbia