Boiled Eggs I (Easter cooking)

Day 5,619, 23:12 Published in Lithuania Lithuania by MAGICGOKIS

Hello.


Subscribe to Easter cooking series (Straipsnių serija kaip pasiruošti velykoms)

Traditional Lithuanian music in punk rock (muzikinis fonas motyvacijai)

https://youtu.be/Qw7KDYPF-KQ


Virti Kiaušai (Boiled Eggs)

Ingredients (produktai):

Eggs (kiaušai);
Water (vanduo).

Devices (prietaisai):
Pot (bliūdas).

Process (gamyba):
Pour water into the pot. (Pripilkite į bliūdą vandens).
Put eggs into water. (Sudėkite kiaušus į vandenį).
Boil water. (Užvirkite vandenį).
Wait 9 minutes after water started boiling. (Palaukite 9 minutes, kai vanduo jau užviręs)
Turn off the gas/electricity/magic. (Išjunkite dujas/elektrą/magiją).
Cool the eggs with cold water. (Atvėsinkite kiaušus šaltu vandeniu).

Great success! (Pavyko!)
Next time you'll learn what to do with boiled eggs next!
Kitoje serijoje sužinosite, ką su kiaušais daryti toliau!


Subsribe to continue....