Истината за 3 март.

Day 5,593, 02:08 Published in Bulgaria Serbia by M E R L l N

На Шипка са се били украинци и румелийци " 190% македонци " подкрепени от американските индианци срещу османското съжителство.

Казах