Support independent journalism

Day 5,267, 16:26 Published in Serbia Serbia by VladaM Pirg

Српска власт су лопови, са Буђета узимају 60 000 000 цц, сваке недеље и себи купују пакете..


💰 😀 💰 😃 💰 😄