1 с много нули

Day 5,089, 11:59 Published in Bulgaria Bulgaria by Krum III

Тоя път не се хваля за легендата, а отбелязвам преминаването на четири психологически граници:

10 000 патриотични медала
1 000 000 щета на удар (без бустери)
100 000 000 000 щета за една битка (това от миналата седмица)
1 000 000 000 000 (регистрирана) щета за България

По този повод ще раздам 10 танка... 😃

...1000 танка на първите 20 оставили правилен коментар - по 50 на човек.

Глас и абонамент - ако са ви на сърце. Не е условие за участие.