Megallapodas eSzlovakiaban - Dohoda na eSlovensku - Agreement in eSlovakia

Day 5,012, 02:49 Published in Hungary Slovakia by Sarma I. Mando

Megállapodás eFelvidéken - Dohoda na eSlovensku - Agreement in eSlovakia
MAGYAR kiadás - HUNGARIAN edition
(eredeti itt olvashatod)
= = = = = = = = = = = = =

Megállapodás a játékosok között.
Dohoda medzi hráčmi.
Agreement between players.

Két anyanyelvi közösség él együtt eSzlovákiában és Felvidéken.
Na eSlovensku sú dve kominity materinských jazykov.
There are two mother tongue communities in eSlovakia.

Megállapodtunk, hogy egy vagy két hónapig lesz magyar CP, máskor pedig szlovák...
Dohodli sme sa, že na jeden, prípadne dva mesiace bude prezidentom Maďar, následne zas Slovák.
We agreed that in one or two months we will have a Hungarian CP and another Slovak one..

maato11 - kinek a második karaktere?
Nem kell felfednie magát, csak lépjen át.
maato11 - koho je to druhý účet?
Nemusíš sa odhaliť, len to priznaj.
maato11 - whose second character?
You don’t have to reveal yourself, just step over.

4 játékos nem ismeri őt (az egyik világosan kijelentette, hogy hamis), mások még nem válaszoltak (de nem túl aktívak).
4 hráči ho nepoznajú (jeden otvorene povedal, že je to nejaký fake), ďalší zatiaľ neodpovedali (ale nie ú veľmi aktívny).
4 players do not know him (one clearly said, that he is some fake), other have not responded yet (but they are not very active).

Mekkora az a játékoscsoport, akivel megállapodunk?
S akou veľkou skupinou hráčov uzatvárame dohodu?
How big is the group of players that we are making agreement with?


Aki egyetért a megállapodással, a kommentben írja alá, hogy igen,, benne vagyok.
Každý, kto súhlasí s dohodou sa v komentári podpíše, že hej, súhlasím.
Anyone who agrees with the agreement will sign in the comment that I am signed, I am in it.
Každý, kto súhlasí s touto dohodou pridá komentár, že podpisuje.
Anyone who agrees with the agreement will sign in the comment that yes, I am in it.

Sarma I Mando

Jozef Danko

= = = = = = = =
UPDATE
Signatures in the original version:
Aláírások az eredeti változatban:

Aki eddig aláírta 2021. 08. 07.
https://prnt.sc/1kf4ygc
=
Kto zatiaľ podpísal 08.07.2021.
https://prnt.sc/1kf4ygc
=
Who signed so far 07/08/2021.
https://prnt.sc/1kf4ygc
=
- https://prnt.sc/1lxpn35 -
🇭🇺 - 🇸🇰