Врагът, съдникът, съюзникът

Day 4,899, 04:09 Published in Bulgaria Bulgaria by V1K0

Размишления върху собственото битие…

Врагът, съдията и съюзникът

Здрав дух – здраво тяло, но не винаги.

В битието на човек има различни обстоятелства, препятствия, възможности, дори аксиоми и догми.

Възможно е това да е съдба, предопределение за битието на индивида, преди още той да се е родил.

И в този свят, вътрешна и външна-околна – вселена се поражда и непримиримостта на духа. Една сложна и практически може би непреодолима дилема – да бъдеш или да не бъдеш…

Борбата на вътрешната вселена и воля на душата с външната вселена на тялото и тяхната връзка и съжителство.

Борбата е главно за самата душа и индивида, в лицето на външната манифестация на този индивидуален дух.

Напук на съдбата и омагьосаният кръг на предопределеното битие на душата, тази нейна борба поражда промяна.

Но дали тази промяна е изменението на съдбата и счупването оковите на предопределеността?

Или всъщност това е съдбата отредена на душата?

Това е въпрос без отговор.

Но в процесът на борбата ясно откроява се кой какъв е.
Враг, съдник и съюзник.

Всичко това си ти самият.

Човек сам враг на себе си е. Враг по неволя и враг по избор. Неволен враг за обстоятелствата, местата и времената, в които се е родил и преживява. И враг по избор, щом не тръгне да промени съдбата си.

Този враг е най-опасен за душата и за тялото. Той способен е да навреди, както и сто дяволи не могат.

И когато човек се провали, сам си става съдник.

И съди и осъжда, себе си и грешките си.

Ала туй не е достатъчно…

Съдник не значи и помощник.

И тук дилемата е ясна – враг или съюзник свой да бъдеш?

Ако поддадеш се на съдията и без опит и усилие захвърлиш си съдбата и чакаш като лист от вятъра износен да се поведеш, то ти си своя най-голям враг на земята.

И все пак избор има…

Можеш съюзника си да повикаш.

И съюзника си ти и волята свободна съдбата си да промениш.

В него ще откриеш сили мъжки и свежест млада, с които с време и усилия немалко, да се отървеш от самия себе си и своята пагубна страна.

Веднъж съюзник сам си станал, тогава вярвай, каквото сам направиш ще е сякаш Сам Бог свършил го за теб.

Защото Бог пътя ти показва, но сам ако не си помогнеш и той не би.

Да си свой съюзник означава свобода.

Свободата не е да имаш, взимаш и да искаш.

Защото твърде изобилните блага превръщат се в пороци.

Порокът е най-добрият приятел на врага ти и превръща те във роб.

Свободен значи да си с малко.

Свободата се постига със самоконтрол и ограничения.

За да се освободиш от всичко временно и преходно в теб самият и отвън.

Но между робството и свободата има нещо важно.

Между врагът и съюзникът.

Това единствено, но твърде важно нещо е действието.