[Hadügyi Közlöny] Összefoglaló a magyar háborúkról

Day 4,890, 13:31 Published in Hungary Hungary by Hadugyminiszterium
Kedves Játékostársak!

Az alábbiakban összefoglalót olvashattok Magyarország valamennyi folyamatban lévő háborújáról. Röviden leírjuk, hogy a háborúk hol, miért zajlanak, mi a céljuk, jelentőségük, hátterük.

Horvát-magyar háború 🇭🇷 🇭🇺

Nagyobb részt stratégiai és kisebb részt edzőháború legfontosabb szövetségesünkkel, a CODE-tag Horvátországgal. Horvátország, illetve a 2021. február 16. óta aktív háború segített minket ahhoz, hogy egyrészt felszabaduljunk a román megszállás alól 2021. február második felében. Másfelől részben a horvát haderő látja el országunk védelmét délen egy váratlan szerb, keleten pedig egy esetleges román támadás ellen. A háború segítségével 2021. április 5-én partra szálltunk az Amerikai Egyesült Államokban, Delaware államban, és megvetettük lábunkat a Közép-atlanti partvidéken. A háború nyomán a már említett Delaware államon kívül megszereztük Maryland, Virginia és North Carolina államokat. Ebben a háborúban nincs általános szabály, az adott csata, sőt bizonyos esetekben, az adott kör győztesének a kiléte is változhat, tehát figyelni kell az országfalas aktuális utasításokat/kéréseket és azt követve kellene bevinni a sebzést ebben a háborúban.

Görög-magyar háború 🇬🇷 🇭🇺

Edzőháború CODE-szövetségesünkkel, Görögországgal. A háborúban Szlovéniával együtt vonatozunk Central Greece, Attica és Kréta régiókban, Szlovéniával szemben mi veszítünk, Görögországgal szemben pedig győzünk. A háború 2021. február 17-ei landolásunkkal kezdődött Central Greece régióban. Eredetileg görög kérésre érkeztünk, hogy felszabadítsuk Görögországot. A kezdeti vonatozás célja az volt, hogy a Görögországban állomásozó portugál, macedón és bolgár csapatokat eltávolítsuk. Görögország felszabadulásával az országban maradtunk, és a vonatozás hadgyakorlattá alakult, amely a tapasztalatszerzést, a rangszintnövelést és az aranyszerzést támogatja.

Szlovén-magyar háború 🇸🇮 🇭🇺

Edzőháború Szlovéniával túlnyomórészt Görögországban, lásd görög-magyar háború. A közös hadgyakorlat CODE-béli szövetségesünk és hazánk katonáinak tapasztalatszerzését és aranygyűjtését szolgálja.

Török-magyar háború 🇹🇷 🇭🇺

Nagyobb részt stratégiai értékkel bíró háború, amely többnyire a Dél-Alföldön, az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon zajlik. A török hadsereg ellenőrzi a magyar határt – a magyar és a horvát hadsereggel közösen – egy esetleges szerb illetve román betörés ellen. A Törökországgal folytatott területcserék a határzár mellett a Románia elleni éles hadműveleteinket is támogatják. A háború – az éles bevetések szüneteiben - edzőháborúként funkcionál. Ebben a háborúban nincs általános szabály, az adott csata, sőt bizonyos esetekben, az adott kör győztesének a kiléte is változhat, tehát figyelni kell az országfalas aktuális utasításokat/kéréseket és azt betartva, kellene bevinni a sebzést azaz harcolni. Jelenleg nincs napirenden, hogy Törökország segítségéről lemondunk. Lásd még román-magyar háború.

Albán-magyar háború 🇦🇱 🇭🇺

Hadgyakorlat albán és görög területeken. Ugyan Albánia 2020. december 27-én kilépett a CODE-ból, továbbra is szövetségesek maradtunk. Ping-pong háború, a támadó fél mindig veszít.

Bosnyák-magyar háború 🇧🇦 🇭🇺

Szövetségi edzőháború a Felvidéken illetve Közép-Magyarországon 2021. február 26. óta. A ping-pong rendszerben mindig a támadó fél veszít, és adja át ezzel a kezdeményezést a másik félnek. A háború tapasztalat-, rangszerzési és aranygyűjtési célokat szolgál. Hadászati jelentősége elhanyagolható.

Fehérorosz-magyar háború 🇧🇾 🇭🇺

A Nebula-tag Fehéroroszország kezdeményezésre 2021. március 7-én indult edzőháború görög eredeti területeken, Thesszália és Macedónia régiókban. Barátságos háború, a résztvevők fejlődését szolgálja. Ping-pong háború, a támadó fél mindig veszít.

Francia-magyar háború 🇫🇷 🇭🇺

Hadászati jelentőséggel bíró edzőháború a CODE-tag Franciaország atlanti partvidékén. A háború 2021. március 7. óta folyik, Svájcból léptünk be francia területre Elzászban, majd Franche-comte-on, Burgundián és a Loire völgyén keresztül vonultunk Normandiába. Bretagne volt hídfőállásunk az USA-ban való partraszállás alkalmával. Az edzőháború Alsó-Normandia, Felső-Normandia és Bretagne régiókban zajlik. KLASSZIKUS "RW-s/felkeléses" edzőháború, aminek alapszabálya, hogy a felkeléseket a megszálló ország, ezúttal FRANCIAország, nyeri, míg a támadásokat/direk csatát, mindig a támadó fél, azaz MAGYARország nyeri. Ez a fajta edzőháború, akár a KICSIKNEK is hozhat a "konyhára", hiszen minden nap kiosztodik 10 db. RH medál és a velük járó 5 ARANY. Az indítás pontos időpontját az "RH körlevélben", telegramon és esetenkénk az országfalon is jelezzük....érdemes pontos lenni és időben ott lenni, amikor támogatni kell, mert az IDEGEN "RH huszárok" is "vették az adást" és amint indítható a felkelés máris támogatják azt!!!

Argentin-magyar háború 🇦🇷 🇭🇺

Argentín kezdeményezésre indult edzőháború Kínában korábbi szövetségesünkkel. A tapasztalat-, rang- és goldszerzési célú barátságos háború, amely 2021. március 18. óta tart, nem bír stratégiai jelentőséggel. Ping pong edzőháború, tehát a támadó fél mindig veszít.

Kínai-magyar háború 🇨🇳 🇭🇺

A Kína szövetséges felszabadítását követően indult háború, amely kezdeti stratégiai céljának (az Asteria Kínából való elűzésének) a beteljesítését követően hadgyakorlattá vált. Hadászati szempontból nincs súlya. Illetve még FONTOS megjegyezni, hogy ez is KLASSZIKUS "RW-s/felkeléses" edzőháború, aminek alapszabálya, hogy a felkeléseket a megszálló ország, ezúttal Kína, nyeri, míg a támadásokat/direk csatát, mindig a támadó fél, azaz MAGYARország nyeri. Itt viszont figyelni, kell, mert jelentős az utazási költség, tehát érdemes REPJEGGYEL utazni a megjelölt régióba, különben minimális nyereséggel fog zárulni a kínai "kirándulásunk"...bár a medál értéke felbecsülhetetlen 🙂

Chilei-magyar háború 🇨🇱 🇭🇺

2021. április 8-án indult edzőháború CODE-szövetségesünkkel, Chilével a valamikori USA területén. Ping-pong háború, a támadó fél mindig veszít. Tapasztalat-, és rangnövelés, valamint medál- és aranyszerzés végett harcolunk ebben a háborúban. Potenciális stratégiai jelentőséggel bír egy esetleges amerikai támadás, illetve a kolóniák lázadásának a leverése érdekében.

Román-magyar háború 🇷🇴 🇭🇺

Éles háború Asteria-tag szomszédunkkal. A Románia elleni háború célja kettős: egyrészt a területszerzés, másrészt a sebzéselvonás. A Románia elleni támadások kezdetben sebzéselvonással támogatták a Kína felszabadítására irányuló szövetségi hadműveletet, jelenleg pedig az Amerikai Egyesült Államok szövetségi megszállása kapcsán játszanak hasonló szerepet. A másik fontos cél a romániai területek megszerzése, Magyarországhoz csatolása. Várhatóan eljön majd az idő, amikor Horvátországgal és Törökországgal vonatozunk román eredeti területeken, de egyelőre még nem tartunk itt. Talán nem mellékes, hogy 2 hónappal ezelőtt teljes Magyarország román megszállás alatt állt, most pedig román eredeti régiókon háborúzunk. Mondhatni jó az irány.

Románia maradt talán az egyetlen ország az Asteriaban, amelynek komoly hadereje maradt a bannok után. Gyakorlatilag mindig lepattantunk eddig róluk, mindamellett Máramarosban épp a minap nyertünk ellenük csatát. Amíg Románia ilyen jelentős erőt képvisel, addig Törökországnak és Horvátországnak maradnia kell keleten, mert különben az egyik kalandozásunk során könnyen előfordulhatna, hogy a románok Budapestig jönnek. Amíg támadhatunk, addig a háborút nyitva hagyjuk, és harcolunk a románok ellen, ha viszont veszítünk, úgy zárjuk a határt, magyar-román határ híján pedig befejeződik a háború.

Hogyha a helyzet úgy hozza, és egyértelmű lesz, hogy semmi szükség a pufferzónára (Dél-Alföld-Észak-Alföld), mert Románia már nem fog veszélyt jelenteni reánk, akkor természetesen felszabadítjuk e területeket a szövetséges megszállás alól. Azonban egyelőre, amíg folyamatosan haborúzunk Romániával, illetve amíg veszélyt jelentenek az országra, szükseg van a pufferzónára.

Erőt, egészséget!

Üdv,

WasssDorong és Tomi_ur


Észak-Karolina, Magyarország, 4890. nap, 13:30 erep idő szerint (2021. április 10. 22:30)