Јачни Новинар - Senior Journalist [2.3] Готово/Done

Day 4,888, 03:52 Published in Serbia Nigeria by Robot The Nejach

Још једна и готово. Барем ова прва рунда, ако искочи још нека временом јављам 😁

Фала!
Воли вас ваш робот.