Svetoslav Terter, Президентско обръщение 7.04.2021

Day 4,887, 09:41 Published in Bulgaria Bulgaria by Government of eBulgaria
Уважаеми сънародници,

Здравейте,

Пиша тази статия, тъй като нямах предизборна такава (очаквайки да не спечеля), следователно е нужно да информирам обществото за състава на кабинета, целите си и вижданията си за предстоящия мандат.

Да започнем с кабинета:

Министър-председател: Sturmmann Batbaianov - двукратен президент и многократен министър, вкл. и бивш министър-председател. Няма нужда от допълнително представяне

Министър на Войната: Gias Gouliev - бивш президент, многократен МВ и дълговечен партиен председател на партия Български Национален Фронт. Човекът, който стои зад моята кандидатура. За което му благодаря! В национален план опитен и много отговорен кадър.

Заместник министри на войната (да, няколко човека, защото министерството е тежко) - 4i4ko, iozata, vestitel. Отделно имаме и стажант - moma katerina. С такъв голям екип съм убеден, че военното министерство е покрито на 100%.

Министър на Външните Работи: Alex Zvezdev - Бивш двукратен президент, добре познат на международната общност, няма нужда от допълнително представяне. Влиза в кабинета ми от квотата на тролската партия, за която благодаря сърдечно на подкрепата.

Министър на финансите - lozarq - Много може да се напише и за него, но искам да съм кратък, затова ще кажа най-важното. Критичната му гледна точка е необходим балансиращ фактор в кабинета, членството му в партия Алианс доказва че моят кабинет е отворен към хора от всички партии и политическият му опит е обширен.

Заместник министър на финансите: The Nutcracker - няма нужда от представяне, но за най-новите - това е най-опитният финансист в държавата, ще помага главно до Събота, поради лични ангажименти на Лозаря.

Министър на образованието: Cobricata - дълговечен говорител на партия Български Национален Фронт, почти петдесеткратен депутат! Един от идеалните хора, които могат да въведат новите играчи във всеки аспект на играта - военен и цивилен.

Основни цели на предстоящия мандат:

Опазване на страната от изтриване - Дори и един регион да ни остане, но имам за цел да не допускам пълно изтриване на еБългария от картата. Единственото нещо което не бих направил с лека ръка за постигането на тази цел е да купувам наемна щета.

Опазване на наличните ТВта - до колкото е възможно, но съм склонен на всичко, вкл. въстания и ВУта

Продължаване на съшествуващите МППта

Развитие на военния потенциал на еБългария чрез възможно най-чести епици и финансиране на Титан акаунтите с цел да стават Леген-и по-бързо. Повече по това в следващите дни

Основни виждания за развитието на страната:

При сегашния баланс на силите ще е трудно еБългария да запази териториите си в дългосрочен план. Нужен е многопластов подход за преодоляване на дисбаланса на силите.
- В краткосрочен план е добре да се фокусираме върху по-добра вътрешна организация за наливане на щета - да не се обръщат неправомерно стени при медалеене, да се бие по заповед и прочие. Външнополитически е добре Астерия да приввлече повече държави със силни бойни акаунти или поне една държава.
- В средно и дългосрочен план единственият път за развитието на страната е развитието на акаунтите. Всички активни титани трябва да бъдат подпомогнати да станат легенди час по-скоро. Трябва да се засили и развитието на авио акаунтите ни. В следващите дни ще има анкета за проверка на бройката на активните и сериозни титан играчи в страната.

Висшият интерес на страната налага еБългария да не е неутрална страна. За жалост сега, когато Астерия е в дълбока криза, причинена от външни фактори, еБългария не може да излезе от съюза без да претърпи сериозен репутационен крах, чиито ефекти ще са дългосрочни. Следователно, трябва да се обединим и да намерим нови пътища за по-ефективна кооперация със съюзниците си. Нека недоволните от членството ни в Астерия не се чувстват изолирани, обаче. Нашето общество трябва да бъде отговорно към интересите си, но и винаги отворено за обсъждане на различни мнения.

Накратко - в момента времето изисква от нас нетипично за общността ни обединение на цели, усилия, гледни точки и не на последно място ресурси. В тази връзка в края на статията призовавам за дарения на енергия към трезора, с която да се пускат Въздушни Удари (ВУ) при необходимост. Моля, дарителите да последват този линк и да дадат колкото могат:

https://www.erepublik.com/en/country/economy/Bulgaria

В момента имаме енергия само за един ВУ, което е крайно недостатъчно. Нека да съберем енергия поне за три ВУ.

Благодаря на всички за вниманието!

Поздрави,

Светослав Тертер