[Congres] Verkiezing CoC / Election CoC

Day 4,848, 12:40 Published in Netherlands Netherlands by UNL Congress(English below)
Burgers van eNederland,

Een nieuw congres is verkozen, dus is het tijd voor de verkiezing van een nieuwe Congresvoorzitter (CoC).

Als je voor deze positie in aanmerking wil komen laat dit dan weten in een bericht onder het debat. Dit debat is gestart op dag 4848 om 12:40 eRep tijd. Je hebt 24 uur om aan te geven of je beschikbaar bent. Vergeet ook niet te vermelden wie er samen met je beschikbaar is als vice voorzitter.Citizens of eNetherlands,

A new congress has been chosen, so it's time for the election of a new Chairman of Congress (CoC).

If you want to run for this position, please let us know in a message below the debate. This debate started on day 4848 at 12:40 eRep time. You have 24 hours to indicate whether you are available. Do not forget to mention who is available with you as deputy chairman.

CoC team
odan en blackpatje