Притча за добрината

Day 4,847, 00:55 Published in Bulgaria Bulgaria by recycled_bin

Имало едно време един много добър човек. С никого не се карал, на всеки услуги вършил, на мравката път правел да мине. Но хората са неблагодарни и бързо забравяли добрините на този човек ...
Веднъж той си вървял покрай реката и какво да види - човек се дави! Бързо скочил в бурната вода, хванал човека и го извадил на брега, положил го на тревата и ... го наебал!
Удавникът ококорил очи и продумал:
- Човече, за това че спаси живота ми с риск за своя собствен, ще съм ти вечно благодарен, но защо ме наеба накрая ?!?
Погледнал го добрият човек и със сарказъм в гласа отговорил:
- За да помниш, мамка ти, за да помниш, щото много забравяте ...!