Agreement Between eTurkey and eUkraine

Day 4,846, 11:00 Published in Turkey Turkey by Huebbele


After the recent unfortunute events, Turkey and Ukraine have agreed upon following terms in order to stand side by side againts this new order and as a sign of friendship.

Article 1

Ukraine will host Turkish food and weapon companies.

Article 2

During this agreement Ukraine will not impose trade embargo on Turkey.

Article 3

Ukraine will keep work tax at 1% during the agreement.

Article 4

Durıng the agreement if there will be any change on work tax, Ukraine goverment will pay the difference to the Turkish goverment.

Article 5

During this agreement signing parties will not declare war on each other.

Article 6

Regions that will host the companies are Donbas, Sloboda and Siveria. Donbas will be used for food companies and other two will be used for weapon production.

Article 7

Agreement will be valid for 1 year, starting the day that this article is published.

Signed by;

CP of eTurkey ; KocaSeyit
CP of eUkraine ; Geralt of Zaporizhzhia
MoFA of eTurkey ; A N I S T O N
MoFA of eUkraine ; M 9I YSon günlerde yaşanana talihsiz olaylar sonrası Ukrayna ve Türkiye oluşan bu yeni düzene karşı birlikte durmak ve karşılıklı dostluğun bir göstergesi olarak aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır.

Madde 1

Ukrayna, Türk yiyecek ve silah fabrikalarına ev sahipliği yapacaktır.

Madde 2

Anlaşma süresince Ukrayna Türkiye'ye karşı ticari ambargo uygulamayacaktır.

Madde 3

Ukrayna anlaşma süresince çalışma vergisini %1 seviyesinde tutacaktır.

Madde 4

Anlaşma süresi dahilinde çalışma vergisinde herhangi bir değişiklik yapılırsa aradaki fark Ukrayna hükümeti tarafından Türk hükümetine ödenecektir.

Madde 5

Anlaşma süresince taraflar birbirlerine savaş ilan etmeyeceklerdir.

Madde 6

Şirketlere ev sahipliği yapacak bölgeler Donbas, Sloboda ve Siveria bölgeleri olacaktır. Donbas bölgesi yiyecek fabrikaları için kullanılacak olup diğer iki bölge silah üretimi için kullanılacaktır.

Madde 7

Anlaşma geçerliliği işbu makale tarihinden itibaren 1 yıl olup, süre sonunda taraflarca yeniden değerlendirilecektir.

İmzalayan;

eTürkiye Başkanı ; KocaSeyit
eUkrayna Başkanı ; Geralt of Zaporizhzhia
eTürkiye Dışişleri Bakanı ; A N I S T O N
eUkrayna Dışişleri Bakanı ; M 9I Y