FREEDOM FOR Konstantin

Day 4,841, 03:08 Published in Bulgaria Bulgaria by Educational Center

Dear Admins! 🙂


With this article, the government of eBulgaria guarantees that behind the account:

https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/3491129

stands a man and is one of the most active players of eBulgaria in recent years!

We understand your assumptions based on the many medals in the lower divisions not only in our battles, but also around the world, but we assure you that they are a consequence of his game, not a bot or script.


Our colleague and friend is all day not only in eRepublic, but also in a telegram, and can be found at any time under "@KonstantinBeJluku".


In other words, the player has not violated the law in any way in eRepublic!


That is why we find the banning of Konstantin's account illegal and we insist on the immediate interception of the illegal ban !!!

Уважаеми Админи!🙂


С тази статия, правителството на еБългария Ви гарантира, че зад акаунта:

https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/3491129

стои човек и е един от най-активните играчи на еБългария в последните години!

Ние разбираме вашите предположения на база множеството медали в ниските дивизии не само в нашите битки, а и по света, но ви уверяваме, че те са следствие на играта му, а не на бот или скрипт.


Нашият колега и сънародник е целодневно не само в еРепублик, но и в телеграм, и може да бъде открит във всеки момент под “@KonstantinBeJluku”.


Казано с други думи, играчът по никакъв начин не е нарушил законността в еРепублик!


Ето защо намираме банирането на акаунта на Константин за неправомерно и настояваме за незабавното прехване на незаконния бан!!!


FREEDOM FOR
erepublik.com/en/citizen/profile/3491129

No autohitter
No auto-hunter
No multiple accountSollam