2021 metų 06 savaitės ground rėmimo programa [projektas uždaromas]

Day 4,837, 02:27 Published in Lithuania Lithuania by Greenday_1989Sveiki visi Greenday laikraščio skaitytojai. Visų pirma visus noriu pasveikinti Lietuvos nepriklausomybės proga. Švęskime vasario 16-ąją su džiugesiu širdyse ir vėliava rankose 🙂

Taipogi taip išėjo, kad Vasario 16 diena paskutinė diena mano kuruojamiems projektams. Gaila, kad ground projektas užsibaigė greičiau nei tikėjaus. Bet ką padarysi. Stebėsiu įvykius iš šalies, kaip tik baigsis CP kadencija. Tikiuos, kad kažkas užsiims panašiu projektu ir prikels naujam gyvenimui 🙂

Per projekto gyvavimo laikotarpį (6 savaitės) rank pasikėlė:
jonasgudd iš VIII į IX legendą
havajai iš VII į VIII legendą
Audrys iš V į VI legendą
LamersLT iš V į VI legendą
laimiux iš IV į V legendą
Doctor_X iš II į III legendą
TautisLT iš II į III legendą
Lurk iš I į II legendą
LTskin iš I į II legendą
Shiva The Destroyer I į II legendą
Karolis Lietuvis iš I į II legendą
Resetas1 iš Titan*** į I legendą
MAGICGOKIS GOW*** I į Titan


O dabar apie projektą ir taisykles

1. 3-5 žaidėjam per mėnesį padengti 50% Power pack sumos. t.y žaidėjam turinčius ground ranką Legend I – Legend X (žaidėjų skaičius gali kisti, atsižvelgiant į biudžeto pajamas)

Kurie atitiktų tokius reikalavimus:
a. Turėti 250k str ( išskirtiniu atveju galima svarstyti jei trūksta nedaug str iki tikslo )
b. Būti aktyviam. T.y per praėjusias 3 savaites kill bendra suma turėtų viršyti 5k
c. Būti eLietuvos piliečiu


2. Tankų rėmimo programa

Kurie atitiktų tokius reikalavimus:
a. Turėti 250k str (išskirtiniu atveju galima svarstyti jei trūksta nedaug str iki tikslo)
b. Titan - Legend X (nuo 1 mlrd rank taškų)
c. Būti eLietuvos piliečiu

Tankų kompensavimo vizija: Kas savaitę iš valstybės biudžeto būtų skiriama 500k cc (rėmimo suma gali kisti atsižvelgus į biudžeto pajamas) Tankai būtų skiriami už padarytą žaidėjo kill skaičių. Nuo antradienio vakaro iki šeštadienio būtų išleista ataskaita su tankų paskirstymu. Panašiai kaip LS oro divizijos ataskaita (tik oro kovotojai remiami privačiomis lėšomis, o ground kovotojai būtų remiami valstybės lėšomis + priimsiu privačių žaidėjų siųstus tankus, kurie prisidėtų didinant savaitės tankų biudžetą).
Žaidėjai neturintis PP packo, turėtų padaryti =>1000 kill per savaitę. Žaidėjai turintys PP packą, turėtų padaryti =>2000 kill. Tokie žaidėjai kurie atitiktų reikalavimus, pretenduotų į savaitinį tankų dalybas.

Tankų kompensavimo formulė: Tankų skaičius / Bendras kill skaičius * Žaidėjo kill skaičius.

Bendra suvestinė
Projektas pradėtas: 2021 metai sausio 5 (6 savaitės)
Dalyvaujantys žaidėjai: 42
Išviso surinkta tankų: 55973 (tiek pat ir išdalinta)
LTB dalis tankais: 26465
LTB išleista tankams: 3000194,19 cc
PP kompensuota vnt: 9
PP išleista cc: 3,6mln
Šios savaitės padarytas bendras dmg: 460 mlrd
Viso projekto metu padarytas bendras dmg: 1.45 trilijono


Šios savaitės rėmėjai:
Žemiau lentelėje matote praitos savaitės kill duomenys. Į tankų paramą pateko 23 žaidėjai iš 42.
Per tas 6 savaites išviso tankai buvo išdalinti 30 žaidėjų iš 42. Žemiau matote bendrą suvestinę 6 savaičių.