Αποστολή ~ Τρίτο άρθρο για 25 σχόλια

Day 4,832, 03:42 Published in Greece Portugal by Archipelagos

Τρίτο άρθρο για τα 25 σχόλια!!!


Για την αποστολή που μας ζητάει:
Γράψε 3 άρθρα που θα λάβουν σχόλια από 25 διαφορετικούς χρήστες

Αδέρφια κάντε υπομονή λίγο ακόμη #staysafe και #stayhome με erepublik , σε ένα δύο lockdown το πολύ, μετά την άνοιξη το καλοκαίρι φτάνει και θα γέμισουν ξανά οι παραλίες!


Ευχαριστώ για την συμμετοχή σας !!!ΕΡ:Μου γράφει "You do not own any Holding companies yet." ενώ έχω πάρει εταιρείες. Tι πρέπει να κάνω για να δουλέψω σε αυτές;