Αποστολή ~ Πρώτο άρθρο για 25 σχόλια

Day 4,830, 03:13 Published in Greece Portugal by Archipelagos

Πρώτο άρθρο για την αποστολή:
Γράψε 1 άρθρο που θα λάβει σχόλια από 25 διαφορετικούς χρήστες
πως βάζω φωτογραφίες στην εφημερίδα;