مقاله برای mission

Day 4,820, 01:48 Published in Iran Iran by Majid yaghobi

سلام
من تازه وارد بازی شدم
زیاد آشنایی ندارم
این مقاله رو برای mission زدم
ممنون