غرور، گناه واجب

Day 4,651, 22:30 Published in Iran Iran by Zero Two

.


.
سلام
.از روزی که جنگها را ثانیه آخر تعیین میکرد رسیدیم به رنج مزد نبرد
همواره اول باید پول دست و پا کنی. بعدش قدرت بدست بیاوری و سپس، یا می بری یا می بازی. اساس اینجاست، مثل مرد می بری یا مثل مرد می بازی

..
« الان وقت مدال بود »

...
"نظراتی که در مورد چیزی دارم، از زندگی شخصی من هستند"

....
صبح شات اسپمی دادم (رومگا) که زیرش بحثی در گرفت؛ همینجا از همین دو دوست عزیز که با توجه به شات من برداشت اشتباهی داشتند عذر خواهی می کنم؛ شات من کاملا اتفاقی، تاکید می کنم کاملاً تصادفی به مسئله جاری ربط داشت و عمدی در کار نبود. به هر دوشون هم نامه دادم که مسئله سوء تفاهم بود و به هیچ وجه از شات قصد و غرضی نداشتم و این نامه رو هم برای سایرینی که شاید برداشت اشتباهی داشته باشند چاپ کردم

.معذرت می خوام که شات من باعث سوء تفاهم شد
Zero Two,

From the stars to zero ~ جرئتی برای عشق دوباره