Maddesiz geçen zamanın ardından...

Day 4,644, 00:44 Published in Turkey Turkey by Chivalric

"The artificial sense of relief created by substances will surely be replaced by a genuine feeling of guilt and remorse in a foreseeable future. No matter how hard it is to endure the hardships and pain that life brought upon you, you should always keep in mind that substances are far from constituting a solution."

Chivalric

Maddeler... O kadar özlüyorum ki... Ah, hayır, dayanabilirim çünkü Göksel Babamız bu savaşta benim yanımda...

İnsan iradesinin yetersiz kaldığı bu gibi durumlarda, yani benim maddeyle olan mücadelemdeki durumlar gibi, İsa Mesih'in tanrısal iradesini bedenimizde hissetmeli ve maddelerle olan mücadelemize bu kuvvetli hisle devam etmeliyiz. Karabağlar Arap Hasan Mahallesi'nde küçük bir imanlılar topluluğu var, bu kardeşlerin toplanıp Kutsal Kitap okudukları apartöman dairesine çok sevdiğim bir pastör ağabeyim tarafından davet edildim ve onlara maddelerle olan mücadelemi, bu mücadelemde göksel iradeyi kendime nasıl silah edindiğimi anlattım ve Mesih'te kardeşim olan bu insanlara Kutsal Kitap'tan bazı pasajlar okudum. Şimdi bunlardan bana bu süreçte en çok destek verenlerden birini müsaadenizle sizlere arz ederim, efendim.

"Fakat diyorum: Ruh ile yürüyün, ve bedenin arzusunu asla icra etmezsiniz. Çünkü beden Ruha karşı, ve Ruh bedene karşı arzu eder; çünkü istediğiniz şeyleri yapmayasınız diye, bunlar birbirine zıttırlar. Fakat Ruh size kılavuzluk ediyorsa, şeriat altında değilsiniz. Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet, putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar, hasetler, sarhoşluklar, sefahatler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söylüyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allah'ın melekûtunu miras almayacaklardır. Fakat Ruh'un semeresi sevgi, sevinç, selâmet, tahammül, lûtuf, iyilik, sadakat, hilim, zapt-ı nefstir; bu gibi şeylere karşı şeriat yoktur. Ve Mesih İsa'nın olanlar, ihtiras ve arzuları ile beraber bedeni haça gerdiler. Eğer Ruh ile yaşıyorsak, Ruh ile de yürüyelim. Birbirimize meydan okuyarak, birbirimize haset ederek, boş yere övünenler olmayalım."

Pavlus'un Galatyalılara Mektubu 5:16-25

Mesih'in çarmıha gerilmesiyle neticelenecek olan perhizi idrak ettiğimiz bugünlerde, O'nun çölde yaşadıklarını anlatan pasajları okuyarak bedenden sıyrılıp Ruh'a ait olalım ey kardeşler.