Nagy ünnep az nékünk.... Erepublikon is...

Day 4,641, 12:06 Published in Hungary Romania by Hunkakaricum


This article contains some fantastic music for an enjoyable game of eRepublik

and his players from all the world.. and beyond.

Jó napot kívánok eMagyarság!

Nagy dolog történt ma: augusztus 4

Unnep ez a nap a Erepublik faluban, minden évben megtartják...

Egyszerre bullshevik munkásmozgalmi,bungry pogány és Plato keresztény ünnep

Ünnepel eMagyarország...

Örömünnep ez a nap, virágszirmot bont a nap,

akácvirág, tulipán, téged köszönt KunBelam !!!!Örüljünk együtt!

Date 4 August 1919
Location Budiapest
Result Romanian victory„Trombita harsan a Margit-híd felől. Lándzsás járőrség lovagol előre. Az utca két oldalán bámuló embertömeg.
Egyesek halkan vitatkoznak, hogy miféle csapatok?
Franciák! erősíti az egyik, a másik meg azt vitatja, hogy olaszok!Mikor a vadászok, kik az olasz bersaglierikéhez némileg hasonló, kalapszerű föveget viselnek, elvonulnak, a közönség közül valaki kíváncsian odakiáltja:Italiani?

Büszkén hangzik egy fiatal tiszt ajkáról a válasz: non Messieurs!Rumani!...


Senki sem akarta elhinni, hogy Budapestre a győztes romanok vonultak be.

És én ott állok egy helyben az utcán, utánok nézve, mint tegnap reggel a menekülő vörösöknek.

Béla Kun visits the Lenin BoysSzamuely Tibor, a Lenin-fiúk vezetője és Vlagyimir Iljics Lenin a moszkvai Vörös téren 1919. május 25-én

Ott állok eltompult elmével, elfásult szívvel. Még csak könny sincs szememben.Megértem könnyek nélkül, tompa és néma fájdalomban hazám és nemzetem legnagyobb szégyenét, a románok diadalmas bevonulását Budapestre” – írja Jancsó Benedek.A román hadsereg 4. dandárának 6. lovasezredébe tartozó három század hatol be először Budapestre,Rusescu tábornok vezetésével.Fél napig ez a – mindössze két ágyúval (!!!!!!!!!)
rendelkező – négyszáz ember tartja megszállva minden magyarok fővárosát.

Augusztus 4-én kora délután egy vezérkari tiszt keresi fel Haubrich József hadügyminisztert és felszólítja, hogy délután 4 órakor Harrer Ferenc polgármesterrel együtt jelenjen meg az Üllői úton, Kispest határában – és adja át hivatalosan is a várost.

A találkozó színhelyén, ahová egyébként Stromfeld Aurél is elkíséri a hadügyért, az út két oldalán román gyalogos katonák sorfala.A százhárom napig – november 14-ig – tartó megszállást Mârdârescu tábornok a 2. hadosztály csapataival hajtja végre.''A kommunizmus letörése után Budapestet az erdélyi román csapatok szállták meg, kiknek főparancsnoka Mardarescu román tábornok. A megszálló sereg és az ittlevő entente-missziók között a legnagyobb harmónia van s együttesen tanácskoznak a kommunizmus végleges letöréséről s a főváros rendjéről és békéjének fentartásáról.Ezenkivül az éhező Budapest élelmezésének biztositására is minden lehetőt elkövetnek s már is hatalmas élelmiszerkészletek érkeztek a fővárosba, melyeknek szétosztása enyhitette is némileg a kommunizmus okozta tömegnyomort. Az entente-missziók főtisztjei s a megszálló román parancsnokság együttmüködésének eredménye, hogy Budapest közélelmezése nem ütközik aránylag nagyobb akadályokba s hogy a vagyon- és személybiztonság kifogástalan. Az eljövendő béke pedig lehetővé leszi ennek a kommunizmus által agyonsanyargatott városnak ujjászületését és zavartalan haladását az uj élet felé.”
A román hadsereg nem harcolt a lakosság ellen, hanem azon hadsereg ellen, amely megtámadta.ui.: Küldjetek pénzt, sörre kell!

Please do vote and/or subscribe

Mint azt már bizonyára tudjátok az elmúlt napban többször is hack támadások érték a Erepublik játékot.Jelenleg még mindig van néhány funkció ami nem megfelelően működik, vagy nem a kellő állapotot tükrözi.Senki ne csüggedjen!