نیاز مندی ها

Day 4,639, 15:01 Published in Iran Iran by Moysenlompan

به یک سی پی به طور تمام وقت حتی بیست و چهار ساعته نیاز مندیم از متقاضیان خواهشندم به رئوسای احزاب نامه بدن

البته به خود منم نامه بدید حله بالاخره به یه رییس حزب میگم ساپ برنه
سپاس میسن