Vigyázat plágium veszély!

Day 4,628, 02:26 Published in Hungary Russia by reduit

...Elképzelem, hogy egy napon felelni kell.
A szigorú bíró ezt mondja majd...:
"Ne hazudjon! Nem igaz, hogy minden csak keserűség volt, csalódás, reménytelenség. Volt boldog is. Ha nem is többször, de egy pillanatra. Nevezze meg azt a pillanatot."
Mit felelek majd?
Lehajtom fejem, fülem vakarom.
Nagy zavarban pillantok magam elé. Ezt felelem:
Igen, voltam boldog is. Egészen biztos voltam boldog is. Még emlékszem is a boldogságra, itt van a számban az íze, orromban az illata, idegeimben a feszültsége.
Mikor is volt?
Gyermekkorban?...Nem, a gyermekkor nem volt jó, sokat bántottak. Az ifjúkor, a férfikor?... A komor emlékek erősebbek, mindent eltakarnak. Mégis, mikor voltam hát boldog?... Most már tudom, a pillanatban, mely oly közömbös volt, hogy nem is emlékezem reá...

Bűntetés: 25 "bot" ütés, csak mégis ne a hátamon!