Софийска среща снимков отчет ;)

Day 4,611, 08:27 Published in Bulgaria France by Akaga

За неприсъствалите - имате само да завиждате и да вземете да дойдете следващия път.
Бяхме удостоени дори с присъствието на една малка кукла - съкровището на Ники Милев половинката му Ивелина. Имахме и гости от морето в лицето финансовата министърка. Естесвено тя плати сметката 😉


Perkata, Akaga, Zvezdev (той бе само за малко, отиде да катери Черни връх по нощите)

Xaoca u Perkata


NoFlay, Zvezdev, Audan


Акага, Ники Милев, Цуци


Светослав Тертер, Колев, Цуци


Повечето снимки са направени от Инарони, за което благодарим.

Хубаво беше. Живот и здраве август пак.

Мале, 10 злато платих за тая статия..