Hot Summer - допълнителна информация

Day 4,607, 09:08 Published in Bulgaria Bulgaria by recycled_bin
Терени и стратегии за атака

Терените при атакуване се избират от страната, атакуваща региона (при въстанията това е страната, която въстава). Официалните длъжностни лица имат достъп до управлението на стратегиите от картата за кампаниите (за текущата и предишните кампании).
По време на един рунд, всички 4 наземни дивизии ще се бият на едни и същи 2 терена. Следващият рунд ще се проведе на следващите терени, дефинирани от зададената стратегия.

Валидната стратегия трябва да включва всички възможни терени. Могат да се задават стратегии по подразбиране (ще се използват за определяне на първите 2 терена), както и да се сменят стратегиите по време на кампанията (за бъдещите рундове).

Въздушните бойни полета нямат специфичен терен.

Пример за атакуваща стратегия:
Индустриален, Градски, Предградия, Летище, Пустош, Планина, Плаж, Блато, Хълмове, Джунгла, Гора, Пустиня, Поле, Кал

Терените, които ще се използват за наземните рундове са както следва:
Рунд 1: Индустриален & Градски
Рунд 2: Предградия & Летище
Рунд 3: Пустош & Планина
Рунд 4: Плаж & Блато
Рунд 5: Хълмове & Джунгла
Рунд 6: Гора & Пустиня
Рунд 7: Поле & Кал
Рунд 8: Индустриален & Градски (повторение)

Провеждане на битките на даден терен

Легендарният бонус (10% на ниво), специфичен за всяка държава, няма да бъде достъпен при битките върху терените (военните точки за ранг ще се повлияят респективно).

Само "deploy" режимът ще бъде достъпен при битките на терен.

Максималният удар за даден терен ще се изчислява от умението на воина за съответния терен, а не върху цялата му налична сила.

Тъй като щетата от бомби не зависи от силата на играча, бомбите ще продължат да правят тяхната стандартна щета, независимо от вида на терена.

Играчите няма да могат да участват в бойните зони на различни от тяхната си дивизия, освен ако нямат активен "maverick pack".

Прогресът за TP ("истински патриот") медалите ще зависи от умението за дадения терен.

Епични битки

Бойните зони, които имат най-висока акумулирана щета (атака + защита) за дадена дивизия, ще получат епичен статус (2 точки престиж за всеки изразходени 10 точки енергия. Заедно с това, другите (съседните) 2 бойни зони на съответната дивизия, ще получат също епичен статус.

Бойните зони могат да получат епичен статус и по обичайния път, като надминат съответната гранична щета (в този случай съседните 2 бойни зони на съответната дивизия също ще получат епичен статус).

Пример:
- Дивизия 1 - стандартния терен от битка X има най-висока щета от всички първи дивизии за всички битки по света в прогрес.
Всички бойни зони на първа дивизия от битка Х (стандартната + терен А и терен 😎 ще получат епичен статус.
- Дивизия 1 - стандартния терен от битка Z става бойната зона с най-голяма щета. Всички бойни зони на първа дивизия от битка Z (стандартната + терен C и терен D) стават епични. Първа дивизия от битка X губи своя епичен статус, заедно с всички свои бойни зони (стандартната + терен А и терен 😎.


П.С. Последният пример е пак неясен, тъй като не става ясно дали ще има по един епик въобще или иде реч за most contested (най-оспорваната) битка