Едно желание

Day 4,443, 23:11 Published in Bulgaria Russia by S A U R O N IV
На логическата задача в предишната ми статия добри отговори и също така правилни дадоха recycled_bin и Sirius Kampoff. Поздравления!
За следваща логическа задача ще бъде предложената от recycled_bin по-рано в една от статиите ми.
А сега малко да отклоня от задачите, ще попитам един кратък въпрос. От вас очаквам какъвто и отговор да е, но ще е по-добре ако е сериозен. 🙂

И да минем към въпроса:

Ако имахте право на едно желание(в РЖ) какво би било то ?

Поздрави,
еВойника