Dagsアニメ #22

Day 4,416, 04:22 Published in Sweden Norway by Gerion Lannister


I morgon. Jul. Kan man höra kyrkklocka? Det är tid för julpanik!