Dagsアニメ #21

Day 4,415, 05:15 Published in Sweden Norway by Gerion Lannister


Idag är årens kortaste dag. Jag hoppas att man har många julljus som ge eld i mörk.