Dagsアニメ #9

Day 4,403, 10:05 Published in Sweden Norway by Gerion Lannister


I två veckor är det julet! Vi har bara liteliteliten snö i Helsinki men jag hoppas at vi ska ha vitt jul. I eFinland, om någonting är inte bra, vi tror att det är Julle's fel.