[БРЦК] Военно положение

Day 4,402, 11:41 Published in Bulgaria Bulgaria by Rand Al Cauthon

Здрасти Банда,

В следващите 48 часа , за всеки един откраднат медал д1-д3 от КОДЕ, ( Хърватия, Турция Гърция) давам по : Д1 2 танка , Д2 3 танка Д3 5 танка. Ако е с бомби взет , пак е същия бонус.

БОНУС Всеки въздушен медал откраднат от Хървати или Гургулят има по 20к цц от мен бонус. Пак следващите 48 часа

Ако някой успее да открадне 100 медала от лошите по земя.( Печели първият успял да ги вземе!!) , давам 200к цц! Обаче трябва да си снима медалите като доказателство! АКО докаже че е взел медалите , освен 200к цц, ще му бъдат и дадени танкове според условието по горе.