Tehdaskorvaukset

Day 4,401, 09:32 Published in Finland Finland by Ministry of Education FI


Tehdaskorvaukset

Eduskunta on päättänyt tukea aikaisemmasta Unkarin kanssa harjoitetusta harjoitussodasta aiheutuneet menetykset tehtailijoille, jotka eivät sodan vuoksi pystyneet tehtailemaan Alandin, Eastern Finlandin, Western Finlandin tai Oulun alueilla.

Hakeminen on päättynyt.


Lex Tehdaskorvaukset

Valtio maksaa vääryyttä kokeneille pelaajille korvauksen Unkarin TW:n miehityksistä aiheutuneista seuraamuksista.

Periaatteet:
- Miehitykset kestivät taistelusivun mukaisesti Åland [68pv], Oulu [76pv], Western Finland [97pv], Eastern Finland [74pv].
- Koska miehityksen aikana ei ole pystynyt käyttämään tehtaita, maksetaan siitä korvaus WAM:tuksesta aiheutuneista tappioista yli 6 tehtaan Holding yhtiöissä.
- Menetetyt tulot lasketaan asianomaisen antaman omistuslistan mukaisesti. Tarvittaessa voidaan vaatia osoittamaan tehtaiden lukumäärä ja tehdastyypit mm. kuvakaappauksin tai residency vaihdolla.
- Korvaukset lasketaan aseiden osalta (1 + 60 😵 ja pulla (1 + 0😵. Pollutionia ei oteta huomioon.
- Tuotteiden hinnat approksimoidaan seuraavalla tavalla:
o Q7 aseet 88c/kpl
o WRM 6cc/kpl
o FRM 4cc/kpl
o Pulla tuotanto lasketaan 0.15cc per tuotettu wellness
- Lasketaan tuotanto ja tulo kyseiseltä ajalta.
- Koska EK:ta ja Suomen kansaa ei voida pitää täysimääräisenä vastuussa koko tappiosta sekä laskuun liittyy paljon epävarmuustekijöitä, käytetään tasa-arvonnimissä epävarmuuskertoimena 0,6.
- Summa maksetaan kertakorvauksena ja sitä voi hakea vain kerran.
- Ehdoton kattosumma on 300k per pelaaja ja kokonaiskulut eivät saa ohjelman osalta nousta yli 2m CC. Jos näin käy, jaetaan 2m kattosumma prosentuaalisesti tasan hakijoiden kesken.
- Ottamalla vastaan tämän tuen pelaaja hyväksyy tämän lain kokonaisuudessaan, kunnioittaa EK:n linjaa tässä asiassa eikä taistele sen vastaisesti.
- Jos herää vahva epäilys huijausyrityksestä, evätään tuki ja asetetaan pelaaja mustalle listalle EK:n päätöksellä. Samalla kaikki TULEVAT valtiolliset tukimuodot evätään, mm. air craftit, tankkijaot. Samalle listalle pääsee, jos päätöksen ehtoja ei kunnioiteta.
- Lisäksi tällä päätöksellä katsotaan kaikki korvausasiat loppuun käsitellyiksi. Myöskään tulevat TW:t eivät oikeuta minkäänlaisiin korvauksiin, paitsi tilanteessa, jossa yksi alue kärsii merkittävästi enemmän Suomen yleiseen tilaan verraten. Tällaista tilannetta EK pyrkii päätöksillään parhaansa mukaan välttämään.


Edit: Eduskunta oli tehnyt uusintaäänestyksen tehtaiden minimimäärän poistamisesta. Joten myös alle 6 tehtaan holdingeista saa täyttää lomakkeen.

Edit2: Hallitus maksaa tukea myös q1-q6 asetehtaan omistajille. Halutessasi tukea, hae sitä kommenteissa kertomalla montako q1-q6 tehdasta olet omistanut Unkarin miehityksen aikana ja millä alueella. Tätä tukea ei siis haeta lomakkeella. Mikäli eduskunta ei halua aloittaa tästä tuesta uutta keskustelua, hallitus maksaa 1000 markkaa jokaiselta q1-q6 tehtaalta.