Dagsアニメ #7

Day 4,401, 06:48 Published in Sweden Norway by Gerion Lannister


Idag är den andra adventssöndag. I Finland vi har två ljusar hemma för den här dagen.