معرفی کابینه

Day 4,401, 04:52 Published in Iran Iran by Rotten.ImmOrtal
خب سلام دوباره.کابینه ی این ماه به صورت زیر هستش
وزیر دفاع
Mod : sIayerمشاور وزیر دفاع
Vmod : Captain Atom


وزیر امور خارجه
Mofa: Emran Iraniمشاور وزیر امور خارجه
Vmofa: MiladBitنخست وزیر
Pm: Informerفرماندار
Governer: Bulletz4Breakfastوزیر آموزش
Moe: sajjadprzd
فرمانده آکادمی هوایی
Air Accademy commander: perseboy

امیدوارم که با همکاری شما عزیزان بتونیم دوره خوبی داشته باشیم