Dagsアニメ #5

Day 4,399, 08:11 Published in Sweden Norway by Gerion Lannister


Idag är finska självständighetsdagen. Det är också så för eFinland. 2008 vi hade massor av medborgare och vi friade Finland fröm Norge som hade dödat Finland i beta.