Dagsアニメ #4

Day 4,398, 08:44 Published in Sweden Norway by Gerion Lannister


Idag väljar vi presidenten. I Finland vi har 4 bra kandidater. Tre kandidater är lite inaktiv och fjärde är vezku. Det är trolig att vezku ska vinna igen.

Svenska har också fyra kandidater. Vi är samma!