[ДК] - Италианска.

Day 4,398, 06:01 Published in Bulgaria Bulgaria by MA3OX1CT

Здравейте! От днес вече имаме посолство в Италия в мое лице.
Италия вече от доста време е наш съюзник и страна-членка на Астерия. Отношенията между двете държави ще бъдат все по-важни в бъдеще.Във военен план те разполагат с две XX легенди, 3 легенди от X до XIX и 14 по-малки легенди. От тях общо 14 са с пакове. От вражеските държави това е сравнимо с Черна Гора и Украйна. Те не разполагат с програма за финансиране на танкове.


В авиото разполагат с 2 Комодора и 11 Групови Капитана, като от тях само един е без пакове. Като цяло като щета са сравними с Украйна и Словения.
В авиото разполагат с програма за финансиране, която е следната:
На всеки, който е в статистиката се дават по 5цц на въздушен кил, като трябва да е под танков ранг Легенда и авио ранг Групов Капитан.

Политически сегашното правителство на страната е про-Астерия. За сега няма тенденция това да се промени, като цяло има вътрешна опозиция - но не и с тенденция да вземе властта.


Благодаря за вниманието!