🐱 Миждо народото 🐱 пуложение 🐱

Day 4,397, 10:20 Published in Bulgaria Bulgaria by rambo sam be

- Кетай е пучти омриййал, и Куррейа е флйазла фнего даже
- Торця си ръзвййава пжкъата пуця лата плънета, убач цкоро штеги нъдупим
- Гарця е фкетай, Онгаря и тйа, йъдад уриз
- Фаф Индя са модкат Круаця и Ълбаня, а и Орогвай етам
- иф Куба има Торци, обаркан сам !!!
- На Гринландя никуй нййама, само Пенгвени пратцкат там
- Има Ъраби на питшкаси лелина ф Тшили, там питрол нййама ко стаа туг ?
- Игипед е фаф ЮжнаАфигка, струййад перамиди, торците им пумагад /паг Торци!
- Негеря е фаф Франця, ибес тува тамима мног нйегри
- Слувенците сапри Уго Чйавес за питрол не къто зъблодените Ъраби
- Ържинтинците слохтйат около Тотанкамон

Имаи ожте убач цтига толкос !