Dagsアニメ #2

Day 4,396, 08:43 Published in Sweden Norway by Gerion Lannister


Tack för många kommentar igår. Vi trödde att det kostar 2g att publicera tidningen i annat landet. Men Finland och Sverige är i krig, därför kostar det 10g! Vi kan kanske inte publicera Dagsアニメ för mångamånga månader, men vi ska förtsätta till julen. Tack för läsning!