Αποστολή νέου δημοσιογράφου

Day 4,396, 02:40 Published in Greece Croatia by manostheo

Καλημέρα
Όποιος έχει την καλοσύνη να σχολιάσει προκειμένου να τελειώσει η αποστολή.
Ευχαριστώ