Dagsアニメ #1

Day 4,395, 14:12 Published in Sweden Norway by Gerion Lannister


Hej alla svenskarna! Dagsアニメ är en ny tidning som visar söta flickor. Finska regering tänker att vi måste dela vår kultur med svenska kompisar. Därför regering betalar för den här tidningen! Vi hoppas at du gillar Dagsアニメ!

Om man har några frågar, Tywin kan hjälpä dig!