😼 За на Плато шматкането 😼 Зло утро 😼

Day 4,385, 13:02 Published in Bulgaria Romania by Sirius Kampoff

Понеже Плато се е погрижил да не можем да съберем всичко, без да плащаме като попове, прилагам карта с предложен обходен маршрут към по-важните цели, както и с отбелязани места, които съвсем спокойно могат да се пропуснат.

Маркировката е следната - зелен кръг за 120 перманентен/постоянен център. Задължителна цел, незадължително първа такава.
Хиксовете са за нещата за пропускане, като цветът обозначава колко часа е чакалнята за тези не-чак-толкова-полезни неща.
Червен - 8 часа
Оранжев - 4 часа
Жълт - 2 часа
Зелен - 1 час.
Неотбелязаните и въпросителните са по усмотрение. Аз бих обрал всичко по зеления път и останалото - ако има време. Нямам претенции, че е баш най-най-най-рационалният план, но на мен ми върши работа.




Съвети:
- винаги имайте пълна опашка от 3 града.
- при очаквано по-продължително отсъствие - зареждате по-дългите 4/8-часовки на опашката и не се занимавате.
- НЕ е нужно приемането веднага на наградите. Къщите и регенерацията с трайност 12 дни започват от датата на приемането. Може да се изчака още седмица и тогава да се приемат, така ще имате добри бонуси за по-късен етап(ако ви трябва).
- Предното важи особено за регенерацията. Освен ако не сте на скрипт да гърмите всеки час, няма смисъл от 150 регенерация в седмица, където всичко живо зоба. Ако се забави ще помогне значително за седмичното предизвикателство идните 2 седмици, а това е плюс за слабите профили.
- Бустърите за въздушна щета нямат годност. Добри са за пазене за ключови моменти.
- Има само едно място с 12 акселератора х5 за 10 мин. Те са много полезни и с достатъчно широко приложение. Препоръчително е да се вземат.
- Пари(СС) не би трябвало да се дават. 80 000 СС за 40 малки бомби и спестени 8 часа е не просто тъпа сделка, а направо смотана такава. Всички неизгодни оферти са посочени за пропускане с хикс. Всички награди изискват 238 часа, а когато аз почнах, имахме 182. Подбирайте внимателно.

И успех.