Ty ich nie rozróżnisz, ale eNDecja i tak wygra wybory...

Day 4,380, 10:53 Published in Poland Poland by olo555