وضعیت خلبانان ایران ~~~ Sajjad

Day 4,377, 10:27 Published in Iran Iran by SajjadPRZD
با سلام؛
...باشد که روزگار خوشی رو در حال سپری کردن باشيد


" خوابیدن با علم و یقین به مراتب بهتر از عبادت با شک و تردید است "
امام علی (ع)

در اين مقاله با توجه به آمار سایت روسی
ميخوايم وضعيت پيشرفت اکانت های هوایی کشور رو در سه ماهه گذشته بررسی کنيم


خلبانان ايران1- Mahsa.Gh

Air Commodore ** ( 35,951,342 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭41,563,510‬

2- Lord jax

Air Commodore * ( 31,791,251 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭21,297,970‬

3- nadya78

Air Commodore ( 27,067,355 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭18,700,850‬

4- Persian Hawk

Air Commodore ( 20,121,181 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭41,617,970‬

5- p.e.d.r.a.m

Group Captain ***** ( 18,025,070 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭18,361,230‬

6- Emran Irani

Group Captain ***** ( 17,892,780 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭30,123,830‬

7- Ehsan ZT

Group Captain ***** ( 17,543,589 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭12,349,050‬

8- Shiilter

Group Captain *** ( 12,974,792 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭45,649,320‬

9- Wilhelm Fink.

Group Captain ** ( 10,963,360 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭37,624,360‬

10- gliuck12

Group Captain ** ( 10,574,436 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭35,707,790‬

11- farimah

Group Captain ** ( 10,076,627 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭11,799,830‬

12- Nader.ImmOrtal

Group Captain ** ( 9,168,472 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭9,939,470‬

13- AyDiN.

Group Captain * ( 7,860,773 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭35,882,890‬

14- pejmaaan

Group Captain * ( 7,705,501 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭15,072,050‬

15- lovelymoho

Group Captain ( 6,942,596 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭10,023,200‬

16- j o k er

Group Captain ( 6,036,738 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭30,267,430‬

17- lee201cart

Group Captain ( 5,464,189 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭1,512,140‬

18- M.Safari

Group Captain ( 5,395,672 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭14,729,550‬

19- EHSANZ

Group Captain ( 5,041,800 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭20,009,200‬


\o/ جوان جوان به پا خیز، حزب فقط رستاخیز \o/


یاعلی
o/14 November 2019
@SajjadPRZD