سخنی با اشتباهی

Day 4,376, 22:54 Published in Iran Iran by MiladBit

تو بدینخیر تو بدیباز شروع شد

اونایی که این وسط سود میبرن:
من:یعنی میشه از اینجا برسم به مغزم درش بیارم بندازم دور؟