[ФОХ] ОЈ DЕМОКРАТИЈО, МИЛА МАТИ!

Day 4,375, 09:42 Published in Serbia Serbia by cytrus99 II


Мука ми је тираније! Желим слободно небо изнад своје е-грбаче!
Русофиле, оплодислободи мене и све нас.
Амин.


Играмо се, кужите?

о7