راه ما

Day 4,371, 06:48 Published in Iran Hungary by khosro Aparviz

اجتماع ما نیاز به تعادل دارد و نیازمند میانجی بین جامعه و دولتهایی که مسولیت موقت اداره کشور را دارند خانه احزاب می‌توانند در این موضوع موثر باشند و این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که تمامی گروها و تفکرات کشور در سر یک میز با موضوع مورد توافق خود یعنی سربلندی ایران به بحث نشسته اند و نظرات فرا جناحی و ملی خود را یکصدا بعنوان بهترین مشاور به دولت و تمام شهروندان ارائه می‌دهند


خانه احزاب یکی از مظاهر توسعه یافتگی سیاسی در کشور می‌باشد ، احزاب مختلف درکنار هم زیبا هستند جمع شدن آنها دور هم در مورد وجوه مورد وفاق ملی قابل تقدیر خواهد بود

حضور مردم در گرو حضور احزاب و نشاط سیاسی است عامل ثبات وبقاء کشور است، احزاب قدیمی ما با سابقه دیرینه به موضوع عقلانیت و تفکر اهمیت می‌دهند و مطمئنا هیچ کس با عقلانیت مشکلی ندارد

ما باید با شرایط اعتدال کشور را پیش ببریم  بر مشکلات فعلی فائق آییم این اعتدال مورد حمایت یکایک شهروندان است ، خانه احزاب به دولت ها مشورت می‌دهد زیرا تمامی طیف های سیاسی و تفکرات مختلف در آن حضور دارند و نظرات آنها همواره مورد نیاز هر دولتی خواهد بود ،
امروز تنها یک راه برای حرکت رو به جلو ایران وجود دارد و آن پیشبرد کشور در حالت اعتدال است که در هر نوع دولتی در کشور با هر نوع جناح و رویکردی باید نهادینه شود و خانه احزاب تنها گزینه ایجاد اعتدال و آرامش در کشور است
شهروندان از مناقشات افراطی و تفریطی خسته شدند امروز هم این شعار اعتدال پاسخ می‌دهد و برای رسیدن به این هدف تدبیر و عقلانیت لازم است که شروع بکار خانه احزاب یکی از محصولات این تدبیر و عقلانیت خانه احزاب میباشد ،و هیچ حزب سیاسی با ایجاد امید مخالف نیست و نمی‌خواهد یاس‌پراکنی در جامعه ایجاد کند اگر چه متاسفانه دیر شده است اما اتلاف بیش از این زمان ضرر های زیادی به کشور و تمام شهروندان تحمیل می‌کند

خانه احزاب نهادي است مدني , غيردولتي , داراي شخصيت مستقل , متشكل از نمايندگان تمامی احزاب و گروههاي سياسي موجود در کشور به منظور ايجاد تعامل و آرامش در كشور و ارتقاء و گسترش فرهنگ مشارکت تمامی جریانات فکری در پیشرفت کشور و تقويت روحيه تعاون و تفاهم بين احزاب و گروههاي سياسي ایران تشكيل مي گردد .


لینک دعوت از کلیه احزاب کوچیک و بزرگ چند روز قبل به تمام روسای احزاب ارسال شده و نصف احزاب هنوز حضور پیدا نکردن ، در مورد تنظیم و تصویب اساسنامه خانه احزاب و دستور العمل ها و رای گیری رییس و بازرس خانه احزاب تنها با مشارکت تمامی احزاب امکان پذیره پس کماکان منتظر حضور تون هستیم