[GM] 2019. Október zárás és Leköszönő

Day 4,369, 11:20 Published in Hungary Hungary by Gazdasagi Miniszterium
Az alábbiakban elsőként az elmúlt egy hónap legjelentősebb gazdasági eseményeiről olvashattok, majd igyekszem bemutatni a miniszterségem négy hónapjában tapasztalható fontosabb folyamatokat is.

Október

Kiadások

A hónap költségvetési gazdálkodását alapvetően meghatározó, azt átalakító esemény volt a román hadjárat. Egyrészt közvetlenül a románok elleni csaták során felhasznált az állam összesen 10,8 millió CC-t, de azt követő időszakban is a szokásosnál jóval élesebb csaták jöttek, így a CO szint jelentősen megemelkedett.

Így összességében CO-ra 12.843.109 Forint ment el.

Ezt az összeget növeli a légiprogramra szánt összeg, amely kb. 3.244.742 cc-t emésztett fel (az adat azért nem pontos, mert van olyan csata, ami végül a légiprogram elszámolásban szerepel, de valójában mindenki számára nyitva álló CO-s csata volt).
A lényegen azonban ez a számítási nehézség sem változtat: közvetlen harci költéseink 16.087.851 cc-re rúgtak októberben.

Ami a további kiadásokat illeti, folytatódott a házprogram, pörögtek a koncessziók, illetve Tw-vel kapcsolatos adóvisszatérítések történtek. Volt még két AS, valamint DoW is, ami a kiadási oldalt gyarapította.

Bevételek

A román hadjárat következményei a bevételi oldalon is éreztették hatásaikat. Magyarország eredeti (core) régió hosszabb-rövidebb ideig álltak, illetve állnak külföldi megszállás alatt, amely értelemszerűen drasztikusan csökkenti a bevételi oldalt. Érdekesség ugyanakkor, hogy az előző hónapokhoz viszonyítottan mégsem csökkentek a bevételek.

Mi lehet ennek az oka?
Ez a kedvező fordulat elsődlegesen az éles csatáknak, hadjáratoknak, valamint az eventnek köszönhetőek. Az árak emelkedésével jelentősen megnövekedtek az áfabevételek, míg a tripla csokik bűverdejében a medálszerzés is gyarapodott. Ez utóbbi soron szeptemberhez képest kb. duplájára nőttek a bevételeink.

Mindezek ellenére a megugró kiadásokkal nem lehetett lépést tartani.

Néhány érdekesebb folyamat

Az elmúlt hónapokban sokat értekeztem az átlagbér alakulásáról. Ez a mutató igazán jelentős, mivel több bevételi tényezőt befolyásol, így az átlagbér trendje megmutatja azt is, hogy az állami bevételek növekedésével, avagy csökkenésével érdemes kalkulálni. Nos, az elmúlt hónap további stabil, 8 %-os, csökkenést eredményezett, így a trendforduló továbbra is várat magára.

A hónap elején átfogó áfacsökkentési tervvel készült a minisztérium, amely végül a külső fejlemények következtében az első lépcsőfokon megakadt. Az áfacsökkentés tapasztalatai azonban a szorított helyzetre való tekintettel is hasznosak, s bizonyítják annak indokoltságát. Nem állt szándékomban ugyanakkor, különös tekintettel az óriási CO-zási kiadásokra, tovább csökkenteni az áfakulcsot.

Az elmúlt négy hónap GDP és áfa statisztikái tehát így festenek:

Látható, hogy az árak drasztikus megugrása kompenzálta az áfacsökkentést, így gyakorlatilag a kisebb adókulcs ellenére tovább növekedtek a bevételek ezen a területen.

Ami a jövőt illeti, a november elsődleges kérdése az lesz, hogy sikerül-e megteremteni a költségvetési egyensúlyt a bevételek és a kiadások között. Ez ugyanakkor nem feltétlen a mindenkori gazdasági miniszteren múlik, az októberi kiadások elharapózását is a hadügyi fejlemények alakították.

Elmondható, hogy bár hosszú időn keresztül vezérmotívum volt a takarékos állami gazdálkodás, nehezen mondható, hogy létezik “elégséges” tartalék. A román hadjáratban az állami vagyon kb. 20 %-át vettük igénybe, mindösszesen néhány kör Co-zásával. Jól látható, hogy az ilyen szintű kiadásokkal rövid úton csődbe menne az állam, így a jövőben érdemes elgondolkozni a CO-zás hatékonyságának növelésén.

Elmondható, hogy a váratlanul megugró kiadások nélkül a költségvetés jelentős többlettel zárt volna, így a fundamentumok jónak mondhatók.

Kérdéses még, s bizonyára az is marad, a koncessziók helyzete. Bár személy szerint mindig is támogattam azokat - a kiadási lehetőségeink eddig nem is szabtak ennek gátat - amennyiben tartós maradna az eredeti területeinken zajló hadműveletek sora, azokat is érdemes lesz felülvizsgálni. Hagyományos partnerünk Venezuela, ahonnan a fegyverbónusz rengeteg előnyét élvezhetjük. Bár nincs 100%-os szintünk, ahogy a fenti táblázatból is kitűnik a bónuszkészlet itt a legstabilabb. Kajánál sajnos megszűnt a kubai szarvasbérlet, mivel a partnerország nem tudta a továbbiakban garantálni, hogy rendelkeznek az értékes régióval. Helyette jött a franciák ajánlata, amely nem rossz, de sajnos a korábbiakhoz képest csak egy alacsonyabb szintre elég. Elmondható ugyanakkor, hogy ezek a koncessziók elsősorban szociális természetű kiadások, nem pedig jövedelmező befektetések. Ez azonban nem feltétlenül probléma, további sorsukról a következő kormányzatnak kell határoznia.Itt találhatóak a legfontosabb adatok az októberi ciklussal kapcsolatban:

Nyitás
Zárás
Bevételek és kiadások
Az októberi elszámolás ide kattintva érhető el.Történt az elmúlt napokban egy kajaosztás is, az elszámolás itt található.
Végezetül köszönöm wwenigmának, Vidi555-nek és Dunedannak, hogy megbíztak a pénzügyek vezetésével. Bármilyen hibáért, elrontott számításért, vagy utalásért felelősség egyedül a miniszterüket, engem terhel.

Jó munkát kívánok a választáson győztes elnöknek és csapatának!
Hamptitus