[TR MoFA] Peace Treaty Between eTurkey and eCuba (EN/TR)

Day 4,356, 12:22 Published in Turkey Turkey by Disisleri Bakanligi
Actuated by a desire to put an end to the hostilities which have since arisen between eTurkey and eCuba and to establish long lasting peaceful relations, the contracting powers have agreed to the following provisions:

Article 1.

(1) From the date upon which this treaty shall come into force, a state of war shall cease to exist between the contracting powers, and the two powers shall mutually undertake to maintain, for the future, an attitude of peace and goodwill towards one another.


Article 2.

(1) eCuba acted the way of harming her neutrality while interrupting the war between eTurkey and ePortugal by trying to block and prevent eTurkish military move against ePortugal.

(2) As eCuba regrets from the act explained above, from the date upon which this treaty shall come into force, eCuba will not help to any enemy of Code and Andes Alliances, including ePortugal, or take a side with them in any manner including blocking regions, occupying intentionally or else.

(3) As soon as this Treaty comes into force, as being guarantor country, Turkey commits that there will not be any attack or threat by Code and Andes Alliances’ member countries as long as eCuba keeps its neutrality.

Article 3.

(1) As soon as this treaty comes into force, eCuban regions shall be liberated, excluding Oriente. Regions are to be liberated, starting from Western Cuba.

(2) eUSA will liberate the only region they hold, while eTurkey will liberate Las Villas and will keep Oriente for a TW, details will be specified at a later time.

(3) eTurkey will keep Oriente as prevention of any attack for 6 months (180 days) from the date upon this treaty shall come into force. Including her rights to use Oriente for any necessary military movement or let her allies use the region within this period of time after informing eCuba sufficiently.

(4) Due to the unwanted war between the two nations and inevitable expenditures, eTurkey will accept Oriente for 6 months (180 days) for war compensation as a sign of goodwill. Also, eCuba accepts to grant the Oriente taxes to eTurkey until the end of this period, for answering their sign of goodwill.

(5) As long as this agreement is valid, eCuba will consult and confirm with eTurkey about any partners that will land or use eCuban regions.

Article 4.

(1) This peace treaty will be valid as soon as published by official state newspaper of abovementioned countries and signed by country presidents of both nations.

Signed by;

Er Turan, President of eTurkey
Uyanneo, MoFA of eTurkey
Ali Gual, Dictator of eCuba
Duman The Magnificent, President of eCuba

Devletler arasında süregelen düşmanlığı bitirmek, barışçıl ilişkilerin kurulmasını ve devam etmesini sağlamak maksadıyla aşağıdaki maddeler üzerine anlaşma sağlanmıştır;

Madde 1.

(1) Antlaşmanın yürürlüğe girdiği günden itibaren, çatışan kuvvetler arasında savaş hali sona erdirilecektir, ve iki taraf da geleceğe dair barışçıl ve iyi niyetli ilişkiler kurulmasına ve bu ilişkilerin sürdürülmesine yönelik karşılıklı olarak çaba sarf edecektir.

Madde 2.

(1) eKüba, eTürkiyenin askeri harekatını önlemek ve engellemek maksadıyla ePortekiz’in sınır bölgesini anlaşmalı bir şekilde işgal ederek tarafsızlığına halel getirecek davranış içerisinde bulunmuştur.

(2) Yukarıda bahsi geçen davranıştan eKüba pişmanlık duymakta ve bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren Code ve Andes İttifaklarının düşmanlarından, ePortekiz dahil, hiçbir diğer tarafa, anlaşmalı olarak bölgeleri işgal etmek, sınır bölgeleri bloklamak da dahil olmak üzere hiçbir yöntemle yardım etmeyeceğinin veya katılmayacağının garantisini vermektedir.

(3) Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesine müteakip, eKüba’nın tarafsızlığını koruduğu süre boyunca hiçbir Code ve Andes üye ülkesi tarafından hedef alınıp, saldırıya uğramayacağını eTürkiye, garantör ülke olarak, taahhüt etmektedir.

Madde 3.

(1) Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, eKüba bölgeleri, Oriente istisna olmak üzere, Western Cuba’dan başlayacak şekilde serbest bırakılacaktır.

(2) eABD, elinde bulundurduğu tek bölgeyi serbest bırakırken eTürkiye yalnızca Las Villas’ı serbest bırakacak ve Orienteyi, ayrıntıları daha sonra açıklanacak bir antrenman savaşı için tutmaya devam edecektir.

(3) eTürkiye, Orienteyi bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay( 180 gün) için olası bir saldırıya önlem olarak elinde tutacak, bu süre içerisinde Orienteyi gereken herhangi bir askeri harekat için kullanmak ya da müttefiklerinin kullanmasını sağlamak haklarını eKüba’yı öncesinde bilgilendirmek suretiyle saklı tutacaktır.

(4) İki millet arasında istenmeyen savaş sebebiyle gerçekleşen olaylar sonucunda eTürkiye iyi niyet göstergesi olarak Orienteyi 6 ay ( 180 Gün) savaş tazminatı olarak kabul edecek ve maddi tazminat istemeyecektir. Bu iyi niyete istinaden eKüba Oriente’den kazanılan vergi gelirini bu süre boyunca eTürkiye’ye hibe edecektir. eTürkiye tarafından, bu savaşa ilişkin herhangi bir sebepten ötürü herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

(5) Bu anlaşma geçerli olduğu süre boyunca eKüba bölgelerinde yapılacak herhangi kiralama veya kullandırma konusunda eTürkiye’ye danışacak ve onayını alacaktır.

Madde 4.

(1) İşbu barış anlaşması, yukarıda bahsi geçen iki ülkenin resmi gazetelerinde yayınlanmasının ve iki milletin devlet başkanları tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girecektir.

İmzalayanlar;
Er Turan, eTurkey Devlet Başkanı
Uyanneo, eTurkey Dışişleri Bakanı
Ali Gual, eKüba Diktatörü
Duman The Magnificent, eKüba Devlet Başkanı